شناسنامه محصول
مسائل فلسفه
اطلاعات كتاب در سایت آمازون

مسائل فلسفه

(The Problems of Philosophy)
نویسنده: برتراند راسل (Bertrand Russell)
ترجمه: منوچهر بزرگمهر
ناشر: خوارزمی
سال نشر: 1390 (چاپ 5)
قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 199 صفحه
شابك: 978-964-487-129-0
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 2 نفر
امتیاز كتاب: امتيازي كه كتاب از كاربران جيره‌كتاب گرفته  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید
فصل اول کتاب با این جملات آغاز می‌شود:
"آیا در عالم علمی هست که یقین و قطعیت آن را هیچ انسان عاقلی نتواند مورد شک قرار دهد؟ این سوال که در بادی نظر چندان مشکل نمی‌نماید در واقع یکی از مشکل‌ترین سوالات است.
وقتی موانعی را که در راه وصول به پاسخ صریح و مطمئن به این سوال وجود دارد درست درک کردیم می‌توان گفت که بحث فلسفه را آغاز نموده‌ایم زیرا فلسفه همانا سعی در یافتن جواب چنین سوالات غائی و نهائی است اما نه آنطور که در زندگی عادی یا حتی در علوم به نحو جزمی و غیردقیق بدان پاسخ می‌دهیم بلکه از روی نقد و دقت و پس از بررسی کلیه موجباتی که این مسائل را بغرنج می‌سازد و پس از توجه به ابهام و خلطی که تمام تصورات عادی ما بر آن مبتنی است.
در زندگی روزمره بسیاری امور را یقین و قطعی فرض می‌کنیم که پس از دقت و تعمق می‌بینیم بقدری حاوی تناقضات ظاهر هسنتد که پس از اندیشه بسیار می‌توان گفت که به چه چیز میدتوان عقیده‌مند بود. در جست‌وجوی یقین و قطعیت طبعا از تجارب فعلی ابتدا می‌کنیم و به یک معنی البته از این تجارب علم حاصل می‌شود. اما هر خبری درباره اینکه تجارب مستقیم و بلاواسطه ما چه علمی برای ما حاصل می‌کند به احتمال قوی خطا خواهد بود ..."

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!