فهرست‌های جیره‌كتاب برای نوجوانان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آخرین گودال
آخرین گودال
نوشته: لوییس سکر
قیمت: 260000 ریال
5 امتیاز با رای 7 نفر
سفارش بدهید
آنی شرلی در گرین گیبلز (کتاب اول)
آنی شرلی در گرین گیبلز (کتاب اول)
نوشته: ال. ام. مونتگمری
قیمت: 450000 ریال
5 امتیاز با رای 17 نفر
سفارش بدهید
آوای وحش
آوای وحش
نوشته: جک لندن
قیمت: 160000 ریال
4 امتیاز با رای 23 نفر
سفارش بدهید
اعجوبه (شگفتی)
اعجوبه (شگفتی)
نوشته: آر. جی. پلاچیو

5 امتیاز با رای 18 نفر
   چاپ تمام   
بابا لنگ دراز
بابا لنگ دراز
نوشته: جین وبستر
قیمت: 280000 ریال
5 امتیاز با رای 23 نفر
سفارش بدهید
بچه‌های راه‌آهن
بچه‌های راه‌آهن
نوشته: ادیت نزبیت
قیمت: 100000 ریال
4 امتیاز با رای 16 نفر
سفارش بدهید
خدمتکار
خدمتکار
نوشته: کاترین استاکت
قیمت: 850000 ریال
5 امتیاز با رای 22 نفر
سفارش بدهید
خواهران غریب
خواهران غریب
نوشته: اریش کستنر

5 امتیاز با رای 12 نفر
   چاپ تمام   
داس مرگ (مجموعه داس مرگ - کتاب اول)
داس مرگ (مجموعه داس مرگ - کتاب اول)
نوشته: نیل شوسترمن
قیمت: 800000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
دختر ستاره‌ای
دختر ستاره‌ای
نوشته: جری اسپینلی

4 امتیاز با رای 12 نفر
   چاپ تمام   
درخت زیبای من
درخت زیبای من
نوشته: ژوزه مائورو ده واسکونسلوس
قیمت: 555000 ریال
4 امتیاز با رای 38 نفر
سفارش بدهید
دزیره
دزیره
نوشته: آن‌ماری سلینکو

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
زنان کوچک
زنان کوچک
نوشته: لوئیز ام آلکوت

4 امتیاز با رای 23 نفر
   چاپ تمام   
زندگی، جنگ و دیگر هیچ
زندگی، جنگ و دیگر هیچ
نوشته: اوریانا فالاچی
قیمت: 1050000 ریال
4 امتیاز با رای 17 نفر
سفارش بدهید
سووشون
سووشون
نوشته: سیمین دانشور

4 امتیاز با رای 44 نفر
   چاپ تمام   
شازده کوچولو
شازده کوچولو
نوشته: آنتوان سنت اگزوپری
قیمت: 190000 ریال
5 امتیاز با رای 117 نفر
سفارش بدهید
قصه‌های مجید
قصه‌های مجید
نوشته: هوشنگ مرادی کرمانی
قیمت: 1200000 ریال
5 امتیاز با رای 11 نفر
سفارش بدهید
کتاب دزد
کتاب دزد
نوشته: مارکوس زوساک
قیمت: 1450000 ریال
4 امتیاز با رای 10 نفر
سفارش بدهید
کشتن مرغ مینا
کشتن مرغ مینا
نوشته: هارپر لی
قیمت: 650000 ریال
4 امتیاز با رای 75 نفر
سفارش بدهید
گمشده شهرزاد
گمشده شهرزاد
نوشته: سوزان فلچر
قیمت: 410000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ماتیلدا
ماتیلدا
نوشته: رولد دال
قیمت: 500000 ریال
5 امتیاز با رای 34 نفر
سفارش بدهید
ماجرای عجیب سگی در شب
ماجرای عجیب سگی در شب
نوشته: مارک هادون
قیمت: 380000 ریال
4 امتیاز با رای 23 نفر
سفارش بدهید
مردی به نام اووه
مردی به نام اووه
نوشته: فردریک بکمان (بکمن)
قیمت: 340000 ریال
4 امتیاز با رای 24 نفر
سفارش بدهید
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و سنگ جادو
نوشته: جی. کی. رولینگ
قیمت: 950000 ریال
5 امتیاز با رای 21 نفر
سفارش بدهید
هستی
هستی
نوشته: فرهاد حسن‌زاده
قیمت: 300000 ریال
4 امتیاز با رای 16 نفر
سفارش بدهید