فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آرتمیس
آرتمیس
نوشته: اندی وییر
قیمت: 1150000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
آن مادران، این دختران
آن مادران، این دختران
نوشته: بلقیس سلیمانی
قیمت: 1400000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ارثیه باد
ارثیه باد
نوشته: جروم لارنس

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
درباره تصمیم‌گیری: 10 مقاله که باید خواند
درباره تصمیم‌گیری: 10 مقاله که باید خواند
نوشته: نویسندگان هاروارد بیزنس ریویو
قیمت: 850000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
درباره همکاری: 10 مقاله که باید خواند
درباره همکاری: 10 مقاله که باید خواند
نوشته: نویسندگان هاروارد بیزنس ریویو
قیمت: 650000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
ساکن برج بلند
ساکن برج بلند
نوشته: فیلیپ کی. دیک

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سرباز خوب
سرباز خوب
نوشته: فورد مادوکس فورد
قیمت: 2590000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
شورآب
شورآب
نوشته: کیوان ارزاقی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
قطارباز (ماجرای یک خط)
قطارباز (ماجرای یک خط)
نوشته: احسان نوروزی
قیمت: 2400000 ریال
4 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
قهوه‌ی سرد آقای نویسنده
قهوه‌ی سرد آقای نویسنده
نوشته: روزبه معین
قیمت: 1600000 ریال
2 امتیاز با رای 7 نفر
سفارش بدهید
کاش رنجی کم کنیم: در ستایش بودن و فرقی داشتن
کاش رنجی کم کنیم: در ستایش بودن و فرقی داشتن
نوشته: سیدمجید حسینی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
لذت فهمیدن
لذت فهمیدن
نوشته: ریچارد فاینمن

1 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
مارون
مارون
نوشته: بلقیس سلیمانی

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
هویت ایرانی
هویت ایرانی
نوشته: هلن افشار

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام