فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
اتاقی برای تو 1
اتاقی برای تو 1
نوشته: بث اهمان
قیمت: 2000000 ریال
3 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
احمد شاملو - چهره‌ی دیگر
احمد شاملو - چهره‌ی دیگر
نوشته: مسعود خیام
قیمت: 600000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
الینور آلیفنت کاملا خوب است
الینور آلیفنت کاملا خوب است
نوشته: گیل هانیمن
قیمت: 2500000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
بازاریابی دهان به دهان
بازاریابی دهان به دهان
نوشته: اندی سرنویتز

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بازجویی از صدام: تخلیه اطلاعاتی رئیس‌جمهور
بازجویی از صدام: تخلیه اطلاعاتی رئیس‌جمهور
نوشته: جان نیکسون

4 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
بمبئی رقص الوان است؛ بمبئی به روایت مسافرین دوره قاجار
بمبئی رقص الوان است؛ بمبئی به روایت مسافرین دوره قاجار
نوشته: علی‌اکبر شیروانی (تدوین)

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
پاتوق
پاتوق
نوشته: روبرت زتالر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
پاییز پرستوی سفید
پاییز پرستوی سفید
نوشته: ابراهیم سلیمی کوچی
قیمت: 700000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
پس از چهل سال: زندگی‌نامه استاد پرویز شهریاری
پس از چهل سال: زندگی‌نامه استاد پرویز شهریاری
نوشته: ابوالقاسم پورحسینی
قیمت: 400000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
پیله‌ور، خیاط، سرباز، جاسوس
پیله‌ور، خیاط، سرباز، جاسوس
نوشته: جان لوکاره

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
پیمان خون (سه‌گانه هفت روز شوم - کتاب اول)
پیمان خون (سه‌گانه هفت روز شوم - کتاب اول)
نوشته: نورا رابرتز

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
روایت‌آمیزی در دن‌کیشوت
روایت‌آمیزی در دن‌کیشوت
نوشته: مریام ایوان ینسن، پیتر ن. دان

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
طریق بسمل شدن
طریق بسمل شدن
نوشته: محمود دولت‌آبادی
قیمت: 750000 ریال
2 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
قصه‌ی زویی (جنگ پیرمرد - کتاب چهارم)
قصه‌ی زویی (جنگ پیرمرد - کتاب چهارم)
نوشته: جان اسکالزی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
کافکا در خاطره‌ها: از دبستان تا گورستان
کافکا در خاطره‌ها: از دبستان تا گورستان
نوشته: هانس‌گرد کوخ

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
وسوسه‌های دن‌کیشوت از آرمان تا واقعیت
وسوسه‌های دن‌کیشوت از آرمان تا واقعیت
نوشته: کرول بی. جانسون

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام