فهرست‌های جیره‌كتاب برای نوجوانان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آقای دوشنبه
آقای دوشنبه
نوشته: گارت نیکس
قیمت: 2000000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ارباب حلقه‌ها - یاران حلقه (جلد 1)
ارباب حلقه‌ها - یاران حلقه (جلد 1)
نوشته: جی. آر. آر. تالکین
قیمت: 7250000 ریال
5 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
اسطوره
اسطوره
نوشته: مری لو
قیمت: 2250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اسطوره
اسطوره
نوشته: دیوید گمل

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
اشوزدنگهه
اشوزدنگهه
نوشته: آرمان آرین
قیمت: 1500000 ریال
4 امتیاز با رای 7 نفر
سفارش بدهید
انتخاب
انتخاب
نوشته: کیرا کاس
قیمت: 3560000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
باجه‌ی عوارض شهر خیالی
باجه‌ی عوارض شهر خیالی
نوشته: نرتن جاستر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
پندراگن (کتاب اول: تاجر مرگ)
پندراگن (کتاب اول: تاجر مرگ)
نوشته: دی. جی. مک‌هیل
قیمت: 2950000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
تلماسه
تلماسه
نوشته: فرانک هربرت

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
جانوران از یاد رفته
جانوران از یاد رفته
نوشته: پاتریشیا ای. مک‌کلیپ
قیمت: 360000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خردم کن (مجموعه خردم کن - کتاب اول)
خردم کن (مجموعه خردم کن - کتاب اول)
نوشته: طاهره مافی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
داس مرگ (مجموعه داس مرگ - کتاب اول)
داس مرگ (مجموعه داس مرگ - کتاب اول)
نوشته: نیل شوسترمن
قیمت: 4400000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
داستان بی‌پایان
داستان بی‌پایان
نوشته: میکائیل انده

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
رنگ جادو (مجموعه دنیای تخت - کتاب اول)
رنگ جادو (مجموعه دنیای تخت - کتاب اول)
نوشته: تری پرچت

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سرگذشت گروهان سیاه: کتاب اول - گروهان سیاه
سرگذشت گروهان سیاه: کتاب اول - گروهان سیاه
نوشته: گلن کوک

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سلحشوران پارله‌آن
سلحشوران پارله‌آن
نوشته: سیدعلی خواسته
قیمت: 1350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
شیر، کمد، جادوگر (ماجراهای نارنیا - کتاب 1)
شیر، کمد، جادوگر (ماجراهای نارنیا - کتاب 1)
نوشته: کلایو استیپلز لوئیس
قیمت: 1860000 ریال
4 امتیاز با رای 8 نفر
سفارش بدهید
عطش مبارزه
عطش مبارزه
نوشته: سوزان کالینز
قیمت: 4200000 ریال
4 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
فال نیک
فال نیک
نوشته: نیل گیمن، تری پرچت
قیمت: 2700000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
فرستاده‌ای از نایت ساید (مجموعه نایت ساید - کتاب 1)
فرستاده‌ای از نایت ساید (مجموعه نایت ساید - کتاب 1)
نوشته: سیمون آر. گرین

5 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
فصل استخوان
فصل استخوان
نوشته: سامانتا شنن

4 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
فصل پنجم (مجموعه زمین شکسته - کتاب اول)
فصل پنجم (مجموعه زمین شکسته - کتاب اول)
نوشته: ان. کی. جمیسین

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
قبرستان عمودی (مجموعه دروازه‌ی مردگان - کتاب اول)
قبرستان عمودی (مجموعه دروازه‌ی مردگان - کتاب اول)
نوشته: حمیدرضا شاه‌آبادی
قیمت: 2400000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
کتاب گورستان
کتاب گورستان
نوشته: نیل گیمن
قیمت: 1500000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
کورالاین
کورالاین
نوشته: نیل گیمن
قیمت: 1450000 ریال
4 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
ملکه‌ی سرخ
ملکه‌ی سرخ
نوشته: ویکتوریا اویارد
قیمت: 3300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
نوشته: جی. آر. آر. تالکین
قیمت: 3900000 ریال
5 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و سنگ جادو
نوشته: جی. کی. رولینگ
قیمت: 2200000 ریال
5 امتیاز با رای 21 نفر
سفارش بدهید
هیولایی صدا می‌زند
هیولایی صدا می‌زند
نوشته: پاتریک نس
قیمت: 2050000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید