فهرست‌های جیره‌كتاب برای نوجوانان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آقای دوشنبه
آقای دوشنبه
نوشته: گارت نیکس
قیمت: 2000000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ارباب حلقه‌ها - بازگشت شاه (جلد 3)
ارباب حلقه‌ها - بازگشت شاه (جلد 3)
نوشته: جی.آر.آر. تالکین
قیمت: 3750000 ریال
5 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
ارباب حلقه‌ها - دو برج (جلد 2)
ارباب حلقه‌ها - دو برج (جلد 2)
نوشته: جی.آر.آر. تالکین
قیمت: 3100000 ریال
5 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
ارباب حلقه‌ها - یاران حلقه (جلد 1)
ارباب حلقه‌ها - یاران حلقه (جلد 1)
نوشته: جی. آر. آر. تالکین
قیمت: 3650000 ریال
5 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
اسطوره
اسطوره
نوشته: مری لو
قیمت: 2250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اسطوره
اسطوره
نوشته: دیوید گمل

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
اشوزدنگهه
اشوزدنگهه
نوشته: آرمان آرین
قیمت: 1000000 ریال
4 امتیاز با رای 7 نفر
سفارش بدهید
انتخاب
انتخاب
نوشته: کیرا کاس
قیمت: 2840000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
باجه‌ی عوارض شهر خیالی
باجه‌ی عوارض شهر خیالی
نوشته: نرتن جاستر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بچه‌های عجیب و غریب یتیم‌خانه‌ی خانم پرگرین
بچه‌های عجیب و غریب یتیم‌خانه‌ی خانم پرگرین
نوشته: رنسام ریگز

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
پندراگن (کتاب اول: تاجر مرگ)
پندراگن (کتاب اول: تاجر مرگ)
نوشته: دی. جی. مک‌هیل
قیمت: 2950000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
تلماسه
تلماسه
نوشته: فرانک هربرت
قیمت: 3500000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
داستان بی‌پایان
داستان بی‌پایان
نوشته: میکائیل انده

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
سلحشوران پارله‌آن
سلحشوران پارله‌آن
نوشته: سیدعلی خواسته
قیمت: 1350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
عطش مبارزه
عطش مبارزه
نوشته: سوزان کالینز

4 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
فرستاده‌ای از نایت ساید (مجموعه نایت ساید - کتاب 1)
فرستاده‌ای از نایت ساید (مجموعه نایت ساید - کتاب 1)
نوشته: سیمون آر. گرین

5 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
فصل استخوان
فصل استخوان
نوشته: سامانتا شنن
قیمت: 1900000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
فصل پنجم (مجموعه زمین شکسته - کتاب اول)
فصل پنجم (مجموعه زمین شکسته - کتاب اول)
نوشته: ان. کی. جمیسین
قیمت: 950000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
قبرستان عمودی (مجموعه دروازه‌ی مردگان - کتاب اول)
قبرستان عمودی (مجموعه دروازه‌ی مردگان - کتاب اول)
نوشته: حمیدرضا شاه‌آبادی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
قیام سرخ (جلد اول) (مجموعه قیام سرخ - کتاب اول)
قیام سرخ (جلد اول) (مجموعه قیام سرخ - کتاب اول)
نوشته: پیرس براون

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
کتاب گورستان
کتاب گورستان
نوشته: نیل گیمن

4 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
کورالاین
کورالاین
نوشته: نیل گیمن
قیمت: 1350000 ریال
4 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
گرگ و میش (شفق)
گرگ و میش (شفق)
نوشته: استفنی مه‌یر
قیمت: 270000 ریال
4 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
ملکه‌ی سرخ
ملکه‌ی سرخ
نوشته: ویکتوریا اویارد
قیمت: 1970000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
نوشته: جی. آر. آر. تالکین
قیمت: 1950000 ریال
5 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و سنگ جادو
نوشته: جی. کی. رولینگ
قیمت: 2000000 ریال
5 امتیاز با رای 21 نفر
سفارش بدهید
هیولایی صدا می‌زند
هیولایی صدا می‌زند
نوشته: پاتریک نس
قیمت: 1850000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید