فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آمار For Dummies
آمار For Dummies
نوشته: دبورا جی. رامزی
قیمت: 1300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
آموزش مهارت‌های زندگی For Dummies
آموزش مهارت‌های زندگی For Dummies
نوشته: جنی پردی
قیمت: 2600000 ریال
1 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ابرغذاها For Dummies
ابرغذاها For Dummies
نوشته: شرین جت‌ویگ، برنت آگین
قیمت: 400000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
بازاریابی اینترنتی به زبان آدمیزاد
بازاریابی اینترنتی به زبان آدمیزاد
نوشته: جان آرنولد
قیمت: 1550000 ریال
2 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
باستان‌شناسی For Dummies
باستان‌شناسی For Dummies
نوشته: نانسی ماری وایت
قیمت: 1500000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
برنامه‌ریزی عصبی-کلامی For Dummies
برنامه‌ریزی عصبی-کلامی For Dummies
نوشته: رومیلا ردی، کیت برتون
قیمت: 230000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
تاریخ قرن بیستم For Dummies
تاریخ قرن بیستم For Dummies
نوشته: شون لنگ
قیمت: 1980000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
تاریخ هنر For Dummies
تاریخ هنر For Dummies
نوشته: جسی برایانت وایلدر
قیمت: 4000000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
جامعه‌شناسی For Dummies
جامعه‌شناسی For Dummies
نوشته: جی گیبلر
قیمت: 1300000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
حسابداری به زبان آدمیزاد
حسابداری به زبان آدمیزاد
نوشته: جان ای تریسی
قیمت: 2000000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
داستان‌نویسی For Dummies
داستان‌نویسی For Dummies
نوشته: رندی اینگرمنسن، پیتر اکونومی
قیمت: 3700000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
داستان‌نویسی برای کودکان For Dummies
داستان‌نویسی برای کودکان For Dummies
نوشته: لیسا روجانی بوچیری، پیتر اکونومی
قیمت: 1500000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
زبان‌شناسی For Dummies
زبان‌شناسی For Dummies
نوشته: استرانک برتن، رزماری دوشین
قیمت: 1500000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
زندگی بدون گلوتن For Dummies
زندگی بدون گلوتن For Dummies
نوشته: دانا کورن
قیمت: 400000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
زندگی کم‌خرج For Dummies
زندگی کم‌خرج For Dummies
نوشته: دبورا تیلور-هاف
قیمت: 950000 ریال
1 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
شطرنج For Dummies
شطرنج For Dummies
نوشته: جیمز اید

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
فروش تلفنی به زبان آدمیزاد
فروش تلفنی به زبان آدمیزاد
نوشته: درک زلر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
فلسفه For Dummies
فلسفه For Dummies
نوشته: مارتین کوهن

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مدیریت پروژه به زبان آدمیزاد
مدیریت پروژه به زبان آدمیزاد
نوشته: استنلی اروین پورتنی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام