فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
اصناف در دوره ناصری بر مبنای اسناد
اصناف در دوره ناصری بر مبنای اسناد
نوشته: اکرم علی‌بابایی (تالیف و گردآوری)
قیمت: 150000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
امید آفتابی من! نامه‌های احمد شاملو به پسرش، سامان
امید آفتابی من! نامه‌های احمد شاملو به پسرش، سامان
نوشته: احمد شاملو

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
تاریخ شفاهی نمایش در ایران (مبتنی بر مصاحبه‌های تاریخ شفاهی)
تاریخ شفاهی نمایش در ایران (مبتنی بر مصاحبه‌های تاریخ شفاهی)
نوشته: پیمانه صالحی فشمی (ویرایش و تحقیق)
قیمت: 100000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
جریان‌های فکری در حوزه‌ی معاصر قم
جریان‌های فکری در حوزه‌ی معاصر قم
نوشته: سیدمحسن طباطبایی‌فر

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
داستان‌های پلیسی: کارآگاهی - جنایی و پلیسی
داستان‌های پلیسی: کارآگاهی - جنایی و پلیسی
نوشته: جمال میرصادقی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران
نوشته: فرزاد کریمی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحیت
صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحیت
نوشته: حیدر عیوضی (تصحیح)، حامد ناجی اصفهانی (مقدمه)
قیمت: 200000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
فرهنگواره گرمابه
فرهنگواره گرمابه
نوشته: علیرضا لطفی، حسین مسجدی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
قهوه‌خانه در آیینه‌ی اسناد
قهوه‌خانه در آیینه‌ی اسناد
نوشته: مریم صدیقی
قیمت: 425000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مانا و ماندگارهای شهر مادری‌ام، فسا
مانا و ماندگارهای شهر مادری‌ام، فسا
نوشته: جواد جعفری فسایی (سها) (گردآوری و تالیف)
قیمت: 170000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
مبارزات مردم فارس علیه پلیس جنوب
مبارزات مردم فارس علیه پلیس جنوب
نوشته: جمشید صداقت‌کیش
قیمت: 350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
نوشته‌های اساسی شریعتی
نوشته‌های اساسی شریعتی
نوشته: به کوشش بیژن عبدالکریمی
قیمت: 250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هستی و عروض؛ درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی
هستی و عروض؛ درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی
نوشته: سیدمحمد منافیان
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید