فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
اطلس ابر
اطلس ابر
نوشته: دیوید میچل
قیمت: 1400000 ریال
5 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
اعترافات
اعترافات
نوشته: ژان ژاک روسو
قیمت: 5650000 ریال
4 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
اعتقاد بدون تعصب
اعتقاد بدون تعصب
نوشته: پیتر برگر، آنتون زایدرولد

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بخش سرطان
بخش سرطان
نوشته: الکساندر سولژنیتسین

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بیلیارد در ساعت نه و نیم
بیلیارد در ساعت نه و نیم
نوشته: هاینریش بل
قیمت: 1200000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
تاویل بوف کور (قصه زندگی)
تاویل بوف کور (قصه زندگی)
نوشته: محمدتقی غیاثی
قیمت: 1450000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
تنفس در هوای تازه
تنفس در هوای تازه
نوشته: جورج اورول
قیمت: 1350000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
چشم گربه
چشم گربه
نوشته: مارگارت اتوود
قیمت: 3500000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
خانه قانون‌زده
خانه قانون‌زده
نوشته: چارلز دیکنز
قیمت: 9500000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
روزهای برمه
روزهای برمه
نوشته: جورج اورول
قیمت: 590000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سردسته‌ها
سردسته‌ها
نوشته: ماریو بارگاس یوسا
قیمت: 980000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سرگذشت دیوید کاپرفیلد
سرگذشت دیوید کاپرفیلد
نوشته: چارلز دیکنز

4 امتیاز با رای 8 نفر
   چاپ تمام   
سیاهاب
سیاهاب
نوشته: جویس کرول اوتس

3 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
قلعه‌ی اوترانتو: یک روایت گوتیک
قلعه‌ی اوترانتو: یک روایت گوتیک
نوشته: یهوراس والپول

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
گهواره‌ی گربه
گهواره‌ی گربه
نوشته: کرت ونه‌گوت جونیور

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مردگان زرخرید
مردگان زرخرید
نوشته: نیکولای گوگول

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
موش و گربه
موش و گربه
نوشته: گونتر گراس
قیمت: 65000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
نظارت دقیق قطارها
نظارت دقیق قطارها
نوشته: بهومیل هرابال

1 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
همسر مسافر زمان
همسر مسافر زمان
نوشته: آدری نیفنگر
قیمت: 3400000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید