فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
1984
1984
نوشته: جورج ارول
قیمت: 2250000 ریال
4 امتیاز با رای 77 نفر
سفارش بدهید
آخرین جواب
آخرین جواب
نوشته: آیزاک آسیموف
قیمت: 1500000 ریال
5 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
ابدی‌ها
ابدی‌ها
نوشته: فیلیپ کی.دیک

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
اطلس ابر
اطلس ابر
نوشته: دیوید میچل
قیمت: 1400000 ریال
5 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
اواتار
اواتار
نوشته: استفان بکستر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
ایزدان هم
ایزدان هم
نوشته: آیزاک آسیموف
قیمت: 850000 ریال
4 امتیاز با رای 12 نفر
سفارش بدهید
بازی بزرگ
بازی بزرگ
نوشته: آرتور سی کلارک

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
برجیس را بخر! (و داستان‌های دیگر)
برجیس را بخر! (و داستان‌های دیگر)
نوشته: آیزاک آسیموف
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
بنیاد (سه‌گانه‌‌ی بنیاد، کتاب اول)
بنیاد (سه‌گانه‌‌ی بنیاد، کتاب اول)
نوشته: آیزاک آسیموف
قیمت: 2500000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
بنیاد دوم (سه‌گانه‌‌ی بنیاد، کتاب سوم)
بنیاد دوم (سه‌گانه‌‌ی بنیاد، کتاب سوم)
نوشته: آیزاک آسیموف
قیمت: 1020000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
به کجا می‌رویم؟ (2 جلد)
به کجا می‌رویم؟ (2 جلد)
نوشته: ایزاک آسیموف

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بیگانه (فیلمنامه)
بیگانه (فیلمنامه)
نوشته: والتر هیل، دیوید گیلر
قیمت: 270000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
تلماسه
تلماسه
نوشته: فرانک هربرت

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
جنگ پیرمرد (کتاب اول)
جنگ پیرمرد (کتاب اول)
نوشته: جان اسکالزی

5 امتیاز با رای 5 نفر
   چاپ تمام   
جنگاوران اخترناو
جنگاوران اخترناو
نوشته: رابرت انسون هاینلاین

4 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
جهش، خاطرات روز بعد
جهش، خاطرات روز بعد
نوشته: محمد قصاع

4 امتیاز با رای 5 نفر
   چاپ تمام   
چشم زمان (اودیسه زمان - کتاب اول)
چشم زمان (اودیسه زمان - کتاب اول)
نوشته: آرتور سی کلارک، استیون بکستر
قیمت: 2360000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
حکایت‌های مریخ
حکایت‌های مریخ
نوشته: ری برادبری

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
خط زمان
خط زمان
نوشته: مایکل کرایتون
قیمت: 120000 ریال
4 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
ریگی در آسمان
ریگی در آسمان
نوشته: آیزاک آسیموف

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سفر به مرکز زمین
سفر به مرکز زمین
نوشته: ژول ورن
قیمت: 2150000 ریال
3 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
سه جرم کیهانی
سه جرم کیهانی
نوشته: سیکسین لیو (سیشین لیو)
قیمت: 4100000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
شهر و ستارگان
شهر و ستارگان
نوشته: آرتور سی. کلارک

5 امتیاز با رای 5 نفر
   چاپ تمام   
طعمه
طعمه
نوشته: مایکل کرایکتون

5 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
علمی-تخیلی
علمی-تخیلی
نوشته: آدام رابرتز
قیمت: 750000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
فارنهایت 451
فارنهایت 451
نوشته: ری برادبری

4 امتیاز با رای 9 نفر
   چاپ تمام   
گزارش اقلیت
گزارش اقلیت
نوشته: فیلیپ ک. دیک

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
ماشین زمان
ماشین زمان
نوشته: هربرت جورج ولز

3 امتیاز با رای 10 نفر
   چاپ تمام   
مریخی
مریخی
نوشته: اندی وییر
قیمت: 3500000 ریال
5 امتیاز با رای 15 نفر
سفارش بدهید
میان‌ستاره‌ای به روایت علم
میان‌ستاره‌ای به روایت علم
نوشته: کیپ تورن

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
نژاد آندرمدا
نژاد آندرمدا
نوشته: مایکل کرایتون
قیمت: 1500000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید