فهرست‌های جیره‌كتاب برای نوجوانان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آبی‌ترین چشم
آبی‌ترین چشم
نوشته: تونی موریسون
قیمت: 1200000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
آن فرانک؛ خاطرات یک دختر جوان
آن فرانک؛ خاطرات یک دختر جوان
نوشته: آن فرانک

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
الای افسون‌شده
الای افسون‌شده
نوشته: گایل کارسن لیواین
قیمت: 350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چین دادن زمان
چین دادن زمان
نوشته: مادلین ال. اینگل

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
دختر بخت
دختر بخت
نوشته: ایزابل آلنده
قیمت: 640000 ریال
4 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید
دختر ستاره‌ای
دختر ستاره‌ای
نوشته: جری اسپینلی
قیمت: 1100000 ریال
4 امتیاز با رای 12 نفر
سفارش بدهید
زنان کوچک
زنان کوچک
نوشته: لوئیز ام آلکوت

4 امتیاز با رای 23 نفر
   چاپ تمام   
سرگذشت ندیمه
سرگذشت ندیمه
نوشته: مارگارت اتوود
قیمت: 1650000 ریال
4 امتیاز با رای 10 نفر
سفارش بدهید
سیاه‌دل
سیاه‌دل
نوشته: کورنلیا فونکه

2 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
غرور و تعصب
غرور و تعصب
نوشته: جین آستین

4 امتیاز با رای 42 نفر
   چاپ تمام   
کشتن مرغ مینا
کشتن مرغ مینا
نوشته: هارپر لی

4 امتیاز با رای 75 نفر
   چاپ تمام   
ماتیلدا
ماتیلدا
نوشته: رولد دال

5 امتیاز با رای 35 نفر
   چاپ تمام