فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
آسترلیتز جوان (تندیس‌های جیبی - 20)
آسترلیتز جوان (تندیس‌های جیبی - 20)
نوشته: دبلیو جی سیبالد

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آهن پتاسیم نیکل (تندیس‌های جیبی - 19)
آهن پتاسیم نیکل (تندیس‌های جیبی - 19)
نوشته: پریمو لوی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
بهترین آواز (تندیس‌های جیبی - 8)
بهترین آواز (تندیس‌های جیبی - 8)
نوشته: پی. جی. وودهاوس

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
پرواز (تندیس‌های جیبی - 17)
پرواز (تندیس‌های جیبی - 17)
نوشته: ماریان کیس

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
تابستان الجزایر (تندیس‌های جیبی - 12)
تابستان الجزایر (تندیس‌های جیبی - 12)
نوشته: آلبر کامو

5 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
تمساح (تندیس‌های جیبی - 22)
تمساح (تندیس‌های جیبی - 22)
نوشته: فئودور داستایفسکی

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
حال و روز همه‌مان خوب بود (تندیس‌های جیبی - 7)
حال و روز همه‌مان خوب بود (تندیس‌های جیبی - 7)
نوشته: جاناتان سافران فوئر

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
خیابان‌گردی در لندن (تندیس‌های جیبی - 14)
خیابان‌گردی در لندن (تندیس‌های جیبی - 14)
نوشته: ویرجینیا وولف

2 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
دیوار چین (تندیس‌های جیبی - 3)
دیوار چین (تندیس‌های جیبی - 3)
نوشته: فرانتس کافکا

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
راهی به بالای آسمان (تندیس‌های جیبی - 5)
راهی به بالای آسمان (تندیس‌های جیبی - 5)
نوشته: رولد دال

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
رز، 1944 (تندیس‌های جیبی - 2)
رز، 1944 (تندیس‌های جیبی - 2)
نوشته: هلن دانمور

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
ستاره‌ها (تندیس‌های جیبی - 11)
ستاره‌ها (تندیس‌های جیبی - 11)
نوشته: پل ثرو

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سرزمین نابینایان (تندیس‌های جیبی - 10)
سرزمین نابینایان (تندیس‌های جیبی - 10)
نوشته: هربرت جورج ولز

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سه سفر (تندیس‌های جیبی - 18)
سه سفر (تندیس‌های جیبی - 18)
نوشته: جان آپدایک

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
عمارت معصوم (تندیس‌های جیبی - 1)
عمارت معصوم (تندیس‌های جیبی - 1)
نوشته: پی. دی. جیمز

0 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
غار سایکلوپس (تندیس‌های جیبی - 13)
غار سایکلوپس (تندیس‌های جیبی - 13)
نوشته: هومر

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
فراموشکاری (تندیس‌های جیبی - 6)
فراموشکاری (تندیس‌های جیبی - 6)
نوشته: زیگموند فروید

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
کالیگولا (تندیس‌های جیبی - 4)
کالیگولا (تندیس‌های جیبی - 4)
نوشته: رابرت گریوز

4 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
گلهای داوودی (تندیس‌های جیبی - 21)
گلهای داوودی (تندیس‌های جیبی - 21)
نوشته: جان اشتاین‌بک

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مردان مجرد سرزمین تپه‌ها (تندیس‌های جیبی - 15)
مردان مجرد سرزمین تپه‌ها (تندیس‌های جیبی - 15)
نوشته: ویلیام ترور

4 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
نامه‌هایی از مصر (تندیس‌]ای جیبی - 16)
نامه‌هایی از مصر (تندیس‌]ای جیبی - 16)
نوشته: گوستاو فلوبر

1 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
هفده انگلیسی مسموم (تندیس‌های جیبی - 9)
هفده انگلیسی مسموم (تندیس‌های جیبی - 9)
نوشته: گابریل گارسیا مارکز

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام