فهرست‌های جیره‌كتاب برای بزرگسالان
شما در حال مشاهده این فهرست هستید: 
1984
1984
نوشته: جورج ارول
قیمت: 2250000 ریال
4 امتیاز با رای 77 نفر
سفارش بدهید
آیا آدم مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟
آیا آدم مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟
نوشته: فیلیپ کی. دیک

3 امتیاز با رای 9 نفر
   چاپ تمام   
برج
برج
نوشته: جی جی. بالارد

4 امتیاز با رای 2 نفر
   چاپ تمام   
جاده
جاده
نوشته: کرمک مکارتی

4 امتیاز با رای 26 نفر
   چاپ تمام   
دنیای قشنگ نو
دنیای قشنگ نو
نوشته: آلدوس هاکسلی
قیمت: 1550000 ریال
4 امتیاز با رای 9 نفر
سفارش بدهید
روبات‌ها (نمایشنامه)
روبات‌ها (نمایشنامه)
نوشته: کارل چاپک

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
سرگذشت ندیمه
سرگذشت ندیمه
نوشته: مارگارت اتوود
قیمت: 2800000 ریال
4 امتیاز با رای 10 نفر
سفارش بدهید
فارنهایت 451
فارنهایت 451
نوشته: ری برادبری

4 امتیاز با رای 9 نفر
   چاپ تمام   
ما
ما
نوشته: یوگنی زامیاتین
قیمت: 1980000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
هرگز رهایم مکن
هرگز رهایم مکن
نوشته: کازوئو ایشی‌گورو

4 امتیاز با رای 43 نفر
   چاپ تمام