بخريد و بخوانيد ...
مجله زنان امروز - شماره 45 (بهار و تابستان 1401)

مجله زنان امروز - شماره 45 (بهار و تابستان 1401)

نویسنده: شهلا شرکت (سردبیر) 
ناشر: شهلا شرکت (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
سال نشر: 1401 (چاپ 1)
قیمت: 70000 تومان
تعداد صفحات: 184 صفحه
شابك: ?
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 1 نفر
امتیاز كتاب: امتيازي كه كتاب از كاربران جيره‌كتاب گرفته  (1 امتیاز با رای 1 نفر)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید

درباره كتاب 'مجله زنان امروز - شماره 45 (بهار و تابستان 1401)':

در این شماره می‌خوانیم:

- طرد و مقاومت زن کنشگر در دانشگاه؛ نوشته فرشته طوسی

- بیگانه‌ای در میان، تجربه زنانه جذب در نهاد دانشگاه؛ نوشته مینا عزیزی، شقایق یوسفی مقدم

- آزار جنسی و قلدری در دانشگاه؛ آتنا کامل

- تفکیک جنسیتی مدارس در منازعات گفتمانی پسامشروطه؛ نوشته المیرا بهمنی

- تفکیک جنسیتی، مسئله‌ای مدرن در ساختار اجتماعی ایران؛ نوشته مهسا صباغی

- دادگاه امبرهرد و جانی دپ: جشن بزرگ زن‌بیزاری

- گذری بر روند خلق آثار یک نسل از زنان؛ با یادداشت‌هایی از فرخنده آقایی، فرشته احمدی، ناتاشا امیری، رضیه انصاری، بلقیس سلیمانی، ناهید طباطبایی و ...

و ...

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!