شناسنامه محصول
قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران
اطلاعات كتاب در سایت آمازون

قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران

(The center Of The Universe: The Geopolitics Of Iran)
نویسنده: گراهام فولر (Graham Fuller)
ترجمه: عباس مخبر
ناشر: مرکز
سال نشر: 1400 (چاپ 11)
قیمت: 120000 تومان
تعداد صفحات: 325 صفحه
شابك: 978-964-305-022-1
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 5 نفر
امتیاز كتاب: امتيازي كه كتاب از كاربران جيره‌كتاب گرفته  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید
یادداشت ناشر در ابتدای کتاب با این جملات آغاز می‌شود:
"این کتاب، چنان که از نام فرعی آن نیز هویدا است بررسی ژئوپلیتیک ایران است و سیاست ایران را با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، همسایگانش، محورهای ارتباطی، امکانات و تواناییهایش بررسی می‌کند و البته ژئوپلیتیک را از دیدگاهی گسترده‌تر می‌نگرد و صرفا به عوامل جغرافیایی و طبیعی و فیزیکی اکتفا نکرده عوامل فرهنگی و تاریخی را نیز قویا به حساب می‌آورد و به این اعتبار می‌تواند برای درک جایگاه کنونی ایران در جامعه‌ی جهانی مفید باشد.
نویسنده‌ی کتاب تحلیلگر عالیرتبه‌ی سازمان جاسوسی سیا بوده و نزدیک بیست سال در منطقه خاورمیانه زندگی کرده است. بنابراین اولا طبیعی به نظر می‌رسد که نه فقط بر پایه مطالعات خویش بلکه همچنین مستقیما بر پایه مشاهدات و روابط خود در این مدت آشنایی کم و بیش نزدیکی با مسائل و خصوصیات کشورهای منطقه و مردم آن داشته باشد و آنچه می‌گوید به تجربه و تماس مستقیم و شخصی نیز متکی باشد. دوم آن که بدیهی است با توجه به ملیت وی و منصبی که داشته و سازمانی که وی در خدمت آن بوده است نمی‌توان انتظار داشت با دید مثبت و حتی بیطرفانه درباره ایران و سیاستها و عملکردهایش قضاوت کند. حتی اگر گفته‌ی خود او را بپذیریم که می‌گوید کشور و مردم ایران را عمیقا ستایش می‌کند باید مسلم انگاشت که موقعیت و ماموریت وی بر جهتگیری و قضاوتهایش تاثیر بگذارد …"

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!