بخريد و بخوانيد ...
مجله رود - شماره ششم، بهار 1400

مجله رود - شماره ششم، بهار 1400

نویسنده: مهری بهفر (سردبیر) 
ناشر: مهری بهفر (صاحب امتیاز و مدیرمسئول)
سال نشر: 1400 (چاپ 1)
قیمت: 50000 تومان
تعداد صفحات: 196 صفحه
شابك: ?
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 3 نفر
امتیاز كتاب: امتيازي كه كتاب از كاربران جيره‌كتاب گرفته  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید

درباره كتاب 'مجله رود - شماره ششم، بهار 1400':

رود، نشریه ویژه معرفی کتاب است. در این شماره مطالب زیر را می‌خوانیم:

- آیا آدم‌های خوب و حرف‌شنو جنایتکاران قابلی می‌شوند؟ (درباه کتاب آیشمن در اورشلیم نوشته هانا آرنت)

- باید خورنده را به‌راستی خواهشِ خوردن باشد (درباره کتاب کارنامه خورش نوشته نادرمیرزا قاجار)

- ماتم پیچیده، منطق تناقض و نگاه تاریخی در زندگی‌نامه خودنوشت هشام مطر (درباره کتاب روایت بازگشت)

- آبستن سه فاجعه (درباره کتاب خیابان کاتالین نوشته ماگدا سابو)

- چرخ‌زنان در گرداب سیاه ته فنجان و قعر سرنوشت خود (مرور داستان‌های کورش اسدی)

و ...

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!