شناسنامه محصول
روزگاران

روزگاران

نویسنده: عبدالحسین زرین‌کوب (Abdolhossein Zarrinkoob)
ناشر: سخن
سال نشر: 1400 (چاپ 20)
قیمت: 450000 تومان  410000 تومان
تعداد صفحات: 1014 صفحه
شابك: 978-964-6961-11-8
تعداد كسانی كه تاكنون كتاب را دریافت كرده‌اند: 1 نفر
امتیاز كتاب: امتيازي كه كتاب از كاربران جيره‌كتاب گرفته  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید
نویسنده در ابتدای مقدمه کتاب آورده:
"روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است - از آغاز تا امروز. درین نگاه تازه، دورنمای گذشته کوتاه و گذرنده است اما سرسری و شتابکارانه نیست: رویدادها به اجمال در بیان می‌آید اما بیان در حد ممکن از تامل خالی نیست. فرمانروایان از یاد رفته با خودکامگی‌ها، شکست‌ها و پیروزیهایشان درین نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می‌کنند و درین عبور رستخیزگونه - که مرور بر تاریخ است - سعی می‌شود تا کارهاشان تفسیر شود، خط سیر کردارهاشان دنبال گردد و نقش آنها در تمدن و فرهنگ ایران که جز به ندرت و آن نیز غالبا به‌طور ناخواسته، سازنده هم نیست ارزیابی گردد. در نقل رویدادها، چون مجال بیان محدودست اینجا به همان اندازه که تفسیر آنها را ممکن سازد و معنی و جهت سیر تاریخ ایران را باز نماید می‌بایست بسنده کرد و در تفسیر آنها هم آنچه را در این مجال محدود، بیان‌کردنی نیست حوصله‌ی خواننده‌ی نکته‌یاب از سفیدیهای واقع در فاصله سطرها می‌بایست به درستی درک کند ..."

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!