قفسه كتاب‌های شعر

آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
نوشته: عباس کیارستمی

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
آینه در آینه (برگزیده شعر)
آینه در آینه (برگزیده شعر)
نوشته: ه.ا. سایه (هوشنگ ابتهاج)
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
از زخم قلب
از زخم قلب
نوشته: احمد شاملو
قیمت: 920000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
اکنون
اکنون
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 750000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
نوشته: حبیب‌الله بخشوده

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
چگونه شعر بخوانیم
چگونه شعر بخوانیم
نوشته: تری ایگلتون
قیمت: 820000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
حافظ به روایت عباس کیارستمی
حافظ به روایت عباس کیارستمی
نوشته: شمس‌الدین محمد حافظ
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خاشخاشی با الف
خاشخاشی با الف
نوشته: پری‌ناز فهیمی
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
نوشته: فروغ فرخزاد، (به کوشش بهروز جلالی پندری)

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
دیوان حافظ
دیوان حافظ
نوشته: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
نوشته: چارلز بوکوفسکی
قیمت: 640000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 900000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 2750000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
ضد
ضد
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 850000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
طفلی به نام شادی
طفلی به نام شادی
نوشته: محمدرضا شفیعی کدکنی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
نوشته: خسرو گلسرخی (به کوشش کاوه گوهرین)
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
نوشته: سیروس طاهباز (گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین)
قیمت: 2300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
نوشته: قیصر امین‌پور
قیمت: 1250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هشت کتاب
هشت کتاب
نوشته: سهراب سپهری
قیمت: 1600000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید