قفسه كتاب‌های شعر

از زخم قلب
از زخم قلب
نوشته: احمد شاملو
قیمت: 920000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
نوشته: عباس کیارستمی

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
نوشته: حبیب‌الله بخشوده

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
ضد
ضد
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 850000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 900000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 2750000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
خاشخاشی با الف
خاشخاشی با الف
نوشته: پری‌ناز فهیمی
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
نوشته: چارلز بوکوفسکی
قیمت: 640000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
دیوان حافظ
دیوان حافظ
نوشته: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
حافظ به روایت عباس کیارستمی
حافظ به روایت عباس کیارستمی
نوشته: شمس‌الدین محمد حافظ
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چگونه شعر بخوانیم
چگونه شعر بخوانیم
نوشته: تری ایگلتون
قیمت: 820000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اکنون
اکنون
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 750000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
نوشته: سیروس طاهباز (گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین)
قیمت: 2300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
نوشته: خسرو گلسرخی (به کوشش کاوه گوهرین)
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
طفلی به نام شادی
طفلی به نام شادی
نوشته: محمدرضا شفیعی کدکنی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
هشت کتاب
هشت کتاب
نوشته: سهراب سپهری
قیمت: 1600000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
نوشته: قیصر امین‌پور
قیمت: 1250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
نوشته: فروغ فرخزاد، (به کوشش بهروز جلالی پندری)

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آینه در آینه (برگزیده شعر)
آینه در آینه (برگزیده شعر)
نوشته: ه.ا. سایه (هوشنگ ابتهاج)
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید