قفسه كتاب‌های شعر

آینه در آینه (برگزیده شعر)
آینه در آینه (برگزیده شعر)
نوشته: ه.ا. سایه (هوشنگ ابتهاج)
قیمت: 1900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
نوشته: فروغ فرخزاد، (به کوشش بهروز جلالی پندری)
قیمت: 2400000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
نوشته: قیصر امین‌پور

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
هشت کتاب
هشت کتاب
نوشته: سهراب سپهری

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
طفلی به نام شادی
طفلی به نام شادی
نوشته: محمدرضا شفیعی کدکنی
قیمت: 1900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
نوشته: خسرو گلسرخی (به کوشش کاوه گوهرین)
قیمت: 900000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
نوشته: سیروس طاهباز (گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین)
قیمت: 4750000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اکنون
اکنون
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 1150000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چگونه شعر بخوانیم
چگونه شعر بخوانیم
نوشته: تری ایگلتون
قیمت: 1270000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
حافظ به روایت عباس کیارستمی
حافظ به روایت عباس کیارستمی
نوشته: شمس‌الدین محمد حافظ

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)/ متن کامل ده کتاب شعر
شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)/ متن کامل ده کتاب شعر
نوشته: مهدی اخوان ثالث

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
دیوان حافظ
دیوان حافظ
نوشته: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
نوشته: چارلز بوکوفسکی
قیمت: 1600000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
خاشخاشی با الف
خاشخاشی با الف
نوشته: پری‌ناز فهیمی
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 6500000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 3500000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
ضد
ضد
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 950000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
ای عشق همه بهانه از توست
ای عشق همه بهانه از توست
نوشته: امیرهوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه)

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
نوشته: حبیب‌الله بخشوده

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
نوشته: عباس کیارستمی

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
از زخم قلب
از زخم قلب
نوشته: احمد شاملو

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام