قفسه كتاب‌های شعر

دیوان اشعار فروغ فرخزاد
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
نوشته: فروغ فرخزاد، (به کوشش بهروز جلالی پندری)
قیمت: 650000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
مجموعه کامل اشعار: از شعرهای 1385-1359
نوشته: قیصر امین‌پور
قیمت: 1250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هشت کتاب
هشت کتاب
نوشته: سهراب سپهری
قیمت: 850000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
طفلی به نام شادی
طفلی به نام شادی
نوشته: محمدرضا شفیعی کدکنی
قیمت: 770000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مجموعه آثار احمد شاملو (دفتر یکم:شعرها)
مجموعه آثار احمد شاملو (دفتر یکم:شعرها)
نوشته: احمد شاملو

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
مجموعه اشعار خسرو گلسرخی
نوشته: خسرو گلسرخی (به کوشش کاوه گوهرین)

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
نوشته: سیروس طاهباز (گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین)
قیمت: 1350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
اکنون
اکنون
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 390000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چگونه شعر بخوانیم
چگونه شعر بخوانیم
نوشته: تری ایگلتون

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
حافظ به روایت عباس کیارستمی
حافظ به روایت عباس کیارستمی
نوشته: شمس‌الدین محمد حافظ

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)/ متن کامل ده کتاب شعر
شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)/ متن کامل ده کتاب شعر
نوشته: مهدی اخوان ثالث

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
سوختن در آب، غرق شدن در آتش (گزیده اشعار)
نوشته: چارلز بوکوفسکی
قیمت: 620000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
خاشخاشی با الف
خاشخاشی با الف
نوشته: پری‌ناز فهیمی
قیمت: 170000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
سیصد و شصت و پنج روز در صحبت مولانا
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 1500000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
سیصد و شصت و پنج روز با سعدی (مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی")
نوشته: حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای (انتخاب و توضیحات)
قیمت: 900000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
ضد
ضد
نوشته: فاضل نظری
قیمت: 490000 ریال
4 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد
نوشته: حبیب‌الله بخشوده

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
آب، گزیده‌نگری اشعار نیما
نوشته: عباس کیارستمی

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام