قفسه كتاب‌های سفرنامه

سفرنامه مادام دیولافوا
سفرنامه مادام دیولافوا
نوشته: ژن دیولافوا
قیمت: 1620000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفرنامه تاورنیه
سفرنامه تاورنیه
نوشته: ژان باتیست تاورنیه
قیمت: 950000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
کاهن معبد جینجا: داستان سفر ژاپن
کاهن معبد جینجا: داستان سفر ژاپن
نوشته: وحید یامین‌پور
قیمت: 350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
هم‌سفر با هرودوت
هم‌سفر با هرودوت
نوشته: ریشارت کاپوشچینسکی (ریشارد کاپوشینسکی)
قیمت: 690000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
نقشه‌هایی برای گم شدن
نقشه‌هایی برای گم شدن
نوشته: ربکا سولنیت
قیمت: 480000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مرگ آقای سعدی در پاریس
مرگ آقای سعدی در پاریس
نوشته: سیدمجید حسینی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ
نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ
نوشته: رضا امیرخانی
قیمت: 450000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خاطرات سفیر
خاطرات سفیر
نوشته: نیلوفر شادمهری
قیمت: 450000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
شنژن: سفری به چین
شنژن: سفری به چین
نوشته: گی دولیل
قیمت: 250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
مونیخ به افق تهران: سفرنامه‌ی آلمان
مونیخ به افق تهران: سفرنامه‌ی آلمان
نوشته: مهدی حجوانی
قیمت: 310000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
چادر کردیم رفتیم تماشا: سفرنامه عالیه خانم شیرازی
چادر کردیم رفتیم تماشا: سفرنامه عالیه خانم شیرازی
نوشته: زهره ترابی (ویرایش و تدوین)
قیمت: 390000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
در کوچه‌های پراگ: مشاهده‌های اجتماعی، زنانه و ادیبانه
در کوچه‌های پراگ: مشاهده‌های اجتماعی، زنانه و ادیبانه
نوشته: زهرا ابوالحسنی چیمه

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
976 روز در پس‌کوچه‌های اروپا
976 روز در پس‌کوچه‌های اروپا
نوشته: محمد دلاوری
قیمت: 350000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
پاریس از دور نمایان شد؛ پاریس به روایت مسافران دوره قاجار
پاریس از دور نمایان شد؛ پاریس به روایت مسافران دوره قاجار
نوشته: علی‌اکبر شیروانی (تدوین)
قیمت: 410000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سفرنامه‌ی حاجی مهندس (سفرنامه‌ی فرش)
سفرنامه‌ی حاجی مهندس (سفرنامه‌ی فرش)
نوشته: علی حصوری

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
یادداشت‌های پکن
یادداشت‌های پکن
نوشته: محمد دهقانی
قیمت: 160000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
آخر هفته آفتابی
آخر هفته آفتابی
نوشته: آروین آذرگین

2 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
سفر بر گذشتنی
سفر بر گذشتنی
نوشته: محمدرضا توکلی صابری

4 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
در پایتخت فراموشی
در پایتخت فراموشی
نوشته: محمدحسین جعفریان

2 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
پنجره‌های تشنه
پنجره‌های تشنه
نوشته: مهدی قزلی
قیمت: 600000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سفرنامه برادران امیدوار
سفرنامه برادران امیدوار
نوشته: عیسی و عبدالله امیدوار
قیمت: 1530000 ریال
4 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
مارک و پلو: مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌ها
مارک و پلو: مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌ها
نوشته: منصور ضابطیان

4 امتیاز با رای 6 نفر
   چاپ تمام   
به سوی سرزمین سفید
به سوی سرزمین سفید
نوشته: جان کراکائور

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سرزمین ققنوس: سفر به کره جنوبی
سرزمین ققنوس: سفر به کره جنوبی
نوشته: پونه ندائی

4 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
سفر به ولایت عزرائیل
سفر به ولایت عزرائیل
نوشته: جلال آل‌احمد

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سفر روس
سفر روس
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 260000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر فرنگ
سفر فرنگ
نوشته: جلال آل‌احمد

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سفر آمریکا
سفر آمریکا
نوشته: جلال آل‌احمد

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
خسی در میقات
خسی در میقات
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر با حاج سیاح
سفر با حاج سیاح
نوشته: احسان نوروزی
قیمت: 340000 ریال
3 امتیاز با رای 17 نفر
سفارش بدهید
یک سال در میان ایرانیان
یک سال در میان ایرانیان
نوشته: ادوارد براون

3 امتیاز با رای 3 نفر
   چاپ تمام   
جانستان کابلستان
جانستان کابلستان
نوشته: رضا امیرخانی
قیمت: 780000 ریال
4 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید