قفسه كتاب‌های جامعه‌شناسی

گریز از آزادی
گریز از آزادی
نوشته: اریک فروم
قیمت: 640000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
جنس دوم
جنس دوم
نوشته: سیمون دوبووار

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
پی‌گیر اخبار نباشید
پی‌گیر اخبار نباشید
نوشته: رولف دوبلی
قیمت: 300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
همه دروغ می‌گویند
همه دروغ می‌گویند
نوشته: ست استیونز، دیویدو ویتز

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
ساکن دو فرهنگ: دیاسپورای ارمنی در ایران
ساکن دو فرهنگ: دیاسپورای ارمنی در ایران
نوشته: روبرت صافاریان
قیمت: 375000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یک ماه با شیطان
یک ماه با شیطان
نوشته: ابراهیم رها
قیمت: 150000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
کارگر سیاه در جنوب آمریکا
کارگر سیاه در جنوب آمریکا
نوشته: هوزیا هادسن
قیمت: 230000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ یک مناظره
آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ یک مناظره
نوشته: استیون پینکر، مت ریدلی، آلن دوباتن، مالکوم گلدول
قیمت: 300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
رنگ آب
رنگ آب
نوشته: جیمز مک‌براید

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آخرین نفس
آخرین نفس
نوشته: پل کالانیتی

3 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
کی بود کی بود؟ چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟
کی بود کی بود؟ چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟
نوشته: کرول توریس و الیوت ارونسن

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
نوجود علی: قهرمان روزگار ما
نوجود علی: قهرمان روزگار ما
نوشته: دلفین مینویی
قیمت: 80000 ریال
3 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید
قهرمان هزار چهره
قهرمان هزار چهره
نوشته: جوزف کمپل
قیمت: 300000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران
درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران
نوشته: محمدسعید ذکائی، مریم امن‌پور

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
جامعه‌شناسی For Dummies
جامعه‌شناسی For Dummies
نوشته: جی گیبلر
قیمت: 550000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
نشت نشا (جستاری در پدیده‌ی فرار مغزها)
نشت نشا (جستاری در پدیده‌ی فرار مغزها)
نوشته: رضا امیرخانی
قیمت: 150000 ریال
3 امتیاز با رای 3 نفر
سفارش بدهید