چرا عضويت خود را تمديد نكرديد؟
اگر يك يا چند دوره عضو جيره‌كتاب بوده‌ايد و بعد از آن به دليلي تصميم به قطع عضويت گرفته‌ايد، اين پرسشنامه براي شما تهيه شده! شما با پاسخ به سوالات زير مي‌توانيد كمك بزرگي به جيره‌كتاب براي يافتن نواقص و كمبودها‌يش و همچنين تكميل امكانات و خدماتش بكنيد. بنابراين پيشاپيش از اينكه وقت صرف مي‌كنيد و اين فرم نظرخواهي را تكميل مي‌كنيد از شما متشكريم.

نام و نشانتان چيست؟
(مي‌توانيد به فارسي يا انگليسي تايپ كنيد)
1- اصلي‌ترين دليل شما براي انصراف از عضويت جيره‌كتاب چه بوده است؟
كتاب‌هاي ارسالي مطابق سليقه‌ام نبود
فرصت لازم براي خواندن يك كتاب در ماه را ندارم
علاقمند به ادامه عضويت بوده‌ام اما فرصت واريز پول اشتراك مجدد را نداشته‌ام
هزينه كردن براي خريد مداوم كتاب برايم مقدور نيست
علاقه‌اي به مطالعه ندارم، ترجيح مي‌دهم اوقات فراغتم را به روش‌هاي ديگري بگذرانم

2- آيا نظر خود را درباره كتاب‌هايي كه دريافت مي‌كرديد به جيره‌كتاب اعلام مي‌كرديد؟ بله خير
اگر پاسخ‌تان به سوال فوق منفي بوده، لطفا بفرماييد كه به چه دليل درباره كتاب‌هايي كه دريافت مي‌كرده‌ايد اظهارنظر نمي‌كرديد:

3- آيا به نظر شما جيره‌كتاب انتخاب‌هاي خود را بر مبناي نظراتي كه شما در مورد كتابها اعلام مي‌كرديد به درستي تصحيح مي‌كرد؟ بله خير

4- شما به دليلي از استفاده از خدمات جيره‌كتاب انصراف داده‌ايد. آيا تصور مي‌كنيد در ميان اطرافيانتان كساني وجود داشته باشند كه شيوه فعاليت جيره‌كتاب را بپسندند؟ بله خير
5- آيا عضويت در جيره‌كتاب را به اطرافيانتان توصيه مي‌كنيد؟ بله خير
در صورت منفي بودن پاسخ، لطفا دليل خود را بيان کنيد:

6- آيا جيره‌كتاب را براي هديه دادن به اطرافيانتان انتخاب مناسبي مي‌دانيد؟ بله خير
در صورت منفي بودن پاسخ، لطفا دليل خود را بيان کنيد:

7- به نظر شما براي موفقيت جيره‌كتاب پرداختن به كداميك از اقدامات زير مهم‌تر است؟
آسان‌تر كردن روش عضويت افراد
آسان‌تر كردن اعلام نظرات درباره كتابها
آسان‌تر كردن پرداخت وجه سپرده اشتراك
تبليغات گسترده

اگر توضيحات ديگري در رابطه با تجربه خود از جيره‌كتاب داريد لطفا در ذيل مرقوم بفرماييد:

جيره كتاب چيست؟    چگونه مي‌توان عضو شد؟    لطفا نظر بدهيد!    مبلغ ما، شما هستيد
خرده‌ريز‌هاي مفيد    اگر كارمان داشتيد